Etiketler

İŞ-ler-İM

29 Ağustos 2008 Cuma

Özgeçmiş

1968 Çorlu’da doğdu.

1986-91 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Lisans
programını tamamladı.

1994 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümüne Araştırma
Görevlisi olarak atandı.

1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalı
Yüksek Lisans Programını tamamladı.

2003 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalı
Sanatta Yeterlik Programını tamamladı.

2008 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde
Yardımcı Doçent olarak görevini sürdürdü.

2009 Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.ETKİNLİKLER


1993 Uğur MUMCU adına Grup Sergisi -İZMİR

1993 Ernst HESSE Workshop ve Karma Sergi - İZMİR

1994 Atatürk Üni. Güzel Sanatlar Fak.Öğretim Elemanları Karma Sergi – ERZ.

1995 Atatürk Kültür Merkezi Kişisel Sergi – LEFKOŞE/ K.K.T.C.

1996 Sabancı Kültür Merkezi Kişisel Sergi – KOCAELİ

1997 Resim Heykel Müzesi Karma Sergi – İZMİR

1997 a+A Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği, Genç Etkinlik 3: Kaos, Karma
Sergi - TÜYAP- İSTANBUL

1998 Atatürk Üni.Vizör Fotoğraf Külübü,” Nesne- Fotoğraf- Dil Bağlamında
Kavramsal Sanat” adlı panel. – ERZURUM

1998 a+A Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği, Genç Etkinlik 4, Karma
Sergi - TÜYAP- İSTANBUL

1999 3+1, Grup Resim ve Heykel Sergisi, Atatürk Üni. Güzel Sanatlar Sergi
Salonu – ERZURUM


2000 Atatürk Üni. Heykel Böl. Öğretim Elemanları Grup Heykel Sergisi,
Atatürk Üni. Güzel Sanatlar Fak. – ERZURUM

2002 Dokuz Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Elemanları Grup Heykel
Sergisi, İş Sanat Galerisi, İZMİR

2003 Dokuz Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fak. Sanat Galerisi, Kişisel Sergi – İZMİR

2003 1. Uluslararası Hereke Mermer Heykel Sempozyumu- HEREKE

2004 Hava Er Eğitim Tugayı Mermer Anıt- KÜTAHYA

2005 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergi – KONYA

2005 1. Uluslararası Erzurum Taş Heykel Sempozyumu – ERZURUM

2006 K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Karma Sergi - TRABZON

2007 Kargaşa 7 -Kargart - Karma Sergi- Kadıköy/İSTANBUL

Hiç yorum yok: